Oïda


La Malagueña és una peça composada per l’autor cubà Ernesto Lecouna originalment com a peça de piano que pertanyia al llibre de Suite Andalusia, encara que actualment es molt coneguda per la seva interpretació en guitarra. A pesar de ser d’un autor cubà, moltes vegades se la identifica com a un símbol de la sarsuela andalusa.

Lecouna era cubà, però és conegut com a autor de música andalusa, sobretot sarsueles, creant el seu propi gènere, una barreja de música cubana i andalusa. És una peça freqüentment utilitzada en moments de tensió i aventura en moltes pel·lícules de mitjans del segle XX, sobretot aquelles que parlaven sobre la part pràcticament feudal, senyorial i tradicional andalusa, ja que aquesta peça va ser estrenada el 1933 i va tenir molt d’impacte en la seva versió flamenca de guitarra (no en piano).

Combina moments més relaxants amb altres de més ràpids, fent una combinació sorprenentment bona. Encara que al escoltar-la no ho sembli, és una peça relativament senzilla i molt utilitzada per començar a aprendre a tocar flamenc (ja que el flamenc en si es complicat) a tota España. Per ser un símbol de la música andalusa i de tota la música flamenca he escollit aquesta peça musical, potser no tant típica i coneguda com les de Paco de Lucía i altres però digne de ser coneguda pel seu nom. És important tenir present que l’autor d’aquesta cançó no és exactament Ernesto Lecouna, ja que com hem dit principalment era una peça de piano que cadascú va traslladar a la seva manera a la guitarra.